fyty8888@163.com

颍州区马寨乡庙东村等(4)个村高标准基本农田建设项目的补充通知

作者:
安徽新天源建设咨询有限公司
最后修订:
2017-04-27 23:29:57

摘要:

颍州区马寨乡庙东村等(4)个村高标准 
                基本农田建设项目的补充通知


各投标单位:
    本项目招标文件“第一部分 投标须知前附表中28项关于人员到场情况”现更改为项目经理持本人身份证、授权委托书、注册建造师证、安全生产考核合格证按时到达开标现场由招标人当场核验。未通过核验的,招标人拒绝其参与竞标。项目经理必须是授权委托人。(以上证件均为原件)。
    特此通知

                                          阜阳市颍州区土地开发收储复垦整理中心
                                                          2014年3月